Volební program

  • Otevřít Senát širokému dialogu s odborníky a veřejností, srozumitleně vysvětlovat, jak se nás úpravy zákonů týkají
  • Rozvíjet české vzdělávání, kvalitu, dostupnost a smysluplnost, příležitosti pro profesní i osobní rozvoj po celý život
  • Podpořit rodiče při jejich jednání s institucemi i zaměstnavateli, vytvářet jim prostor pro seberealizaci i čas na rodinu

Každý politik i senátor by měl komunikovat se všemi otevřeně, rovně a uctivě. Neměnit se podle prostředí, být všude stejný, civilní. Vnímám jak důležitá je participace všech na rozhodnutích, které se jich týkají. Je důležité aktivně zvát všechny k podílu na rozvoji země, kde společně žijeme. Nízká míra zapojení je chyba v přístupu osob s rozhodovacími pravomocemi. Někdy může být záměrná nebo je to nedostatkem trpělivosti. Mám zkušenosti se zapojováním rodičů do dialogu o legislativě, která se jich a jejich dětí týká. Jsem trpělivý, rozumím tomu, že lidé mají málo času, málo důvěry k tomu se podílet. I proto spolupracuji jako dlouholetý příznivce s Českou pirátskou stranou, která umožňuje participaci každému s důrazem na demokratické hodnoty. A podobné hodnoty prosazuje i hnutí Senátor 21. Věřím, že i v Senátu je otevřenost, transparence a civilnost nejlepší přístup k udržení a rozvoji demokracie u nás.

 

Otevřený Senát umožňuje zapojit občany do dialogu. Otevřít se diskusi s odborníky i občany, kterých se projednávaná legislativa týká. Může vytvářet platformu pro dialog občanů odborníků a politiků. Nepodléhat vládním tlakům na sněmovnu a s rozvahou se podílet na co nejlepší podobě zákonů. Čím dál více   je jistotou v udržení demokratických způsobů rozhodování. S novými volbami může do Senátu přibýt více hlasů pro transparentnost.

 

Dlouhodobě pracuji pro evropské vzdělávací programy, které umožňují poznat zahraniční systémy vzdělávání. Mám představu v čem rozvíjet české vzdělávání. Svět se mění i v možnostech práce a zapojení ve společnosti.  Mnoho vzdělávacích systému světa prochází inovací, učení probíhá v souvislostech, zaměřené i na orientaci ve změnách společnosti i světa práce. Je důležité učit se chápat celostně svět a zároveň rozvíjet praktické dovednosti, podpořit chuť a schopnost spoluvytvářet prostředí, ve kterém žijeme.

 

Ve světě práce přibývá příležitostí a zvyšují se rozdíly mezi lidmi, které příležitosti dokáží využít a těmi, kterým se to nedaří. Proto je důležitá celoživotní podpora ve vzdělávání, osobním rozvoji, orientaci na trhu práce, ve změnách kariéry. Vzdělávání se neděje jen ve škole a je třeba lépe uznávat kompetence získané i mimo školu., odstraňovat aktivně bariéry, které demotivují lidi se vzdělávat. Investice do rozvoje dovedností lidí je hlavním tahounem rozvoje ekonomiky a životní spokojenosti.

 

V životě jsem se angažoval zejména v tom, jak podpořit děti a rodiče, ve vzdělávání i životní cestě. Pracoval jsem mnoho let jako poradce pro děti a rodiče ve škole. Rozvíjel činnost školního parlamentu dětí a sdílel způsoby, jak se mohou děti zapojovat více do podoby školy. Konzultuji a vedu semináře v oblasti vzdělávání pro učitele, poradce a veřejnost. Podporuji autonomii a dobré podmínky učitelů pro práci. Jsem předsedou národní organizace Fórum Rodičů, kde pomáhám zapojení rodičů do rozhodování o školním vzdělávání jejich dětí, na úrovni školy, obce i státu.

 

Hlas rodičů by měl být slyšet i v Senátu. Rodiče jsou skupina lidí, kteří to mají v životě dost zátěží, pečují o děti, zajišťují rodinu. A často je instituce zbytečně zatěžují, mohou se více snažit spolupracovat s rodiči. V kontaktu se školami, porodnicemi i úřady se mohou rodiče setkávat s profesionalitou i porozuměním. Stát může ve spolupráci se zaměstnavateli podporovat takové podmínky, aby rodiče mohli trávit dostatek času se svými dětmi.

 

 

Jako zásadní pro kvalitu života je i podpora komunit. Pokud si lidé důvěřují a spolupracují, pak vytvářejí svět, v jakém se jim dobře žije. Důležitá hodnota je všímat si jeden druhého, nabídnout lidský kontakt i pomoc. Není snadné rozvíjet komunity a je důležité tomu věnovat velké úsilí, podporovat prostor pro setkávání a spolupráci lidí. Je třeba zaměřit se nejen na podporu organizací a institucí, důležité je i podpořit rozvoj komunit zdola. Zapojuji se do mnoha veřejně prospěšných aktivit a iniciuji příležitosti pro setkávání a dialog.

 

Kolem Prahy roste počet obyvatel a potřebují dostupné služby, kvalitní školy, kulturu, rozvoj místní dopravy. Kvalita života v okolí Prahy je ohrožena zónami, které obsluhují Prahu, skladovací haly a další podpůrné systémy pro velkoměsto, včetně intenzivní tranzitní dopravy. Je možné zachovat blízké soužití s přírodou, lokální zemědělství a podnikání. Posilovat setkávání a kulturu na návsích a náměstích, činnost místní spolků a posilovat identitu lidí spojenou i s místem, kde žijí.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek